Правила за поверителност

Правила за поверителност

Информационната платформа за онлайн пазаруване, намираща се в интернет адреса под домейна на уебсайта, предоставя на клиентите / потребителите възможност за закупуване на стоки от хранително-вкусовия и козметичния вид без да изисква регистрация на потребителски профил. Ако клиентът / потребителят има възможност да регистрира профил, последният трябва да следва стъпките, изброени по-долу, докато ако Клиентът / Потребителят откаже да направи регистрация, той трябва да следва само стъпките, които се отнасят до поръчката.
Използвайки информационната платформа за онлайн пазаруване, клиентът / потребителят се съгласява, че уебсайтът може да събере следната информация:

  1. Личните данни, които въвеждате и изпращате, като име, адрес, имейл адрес и др.
  2. Данни, които позволяват на уебсайта да разпознава Клиента / Потребителя, неговите предпочитания и как Клиентът / Потребителят използва този уебсайт.
  3. IP адресът на ползвателя / потребителя (това е индивидуалният идентификационен номер на компютъра), който автоматично се регистрира от нашия уеб сървър. Това се използва за отбелязване на интереса на Клиента / Потребителя в уебсайта.

Всяка лична информация, която събираме, ще бъде използвана в съответствие с всички приложими закони. Данните, които събираме, ще се използват единствено за целите на:

  1. Обработка на Вашата поръчка, поддържане на гаранционни записи и предоставяне на следпродажбено обслужване (ние може да предадем вашите данни на трета страна, за да доставят продукти или услуги, които сте закупили и/или да осигурим следпродажбено обслужване);
  2. Проверка на сигурността (това може да включва предаване на вашите данни на кредитни референтни агенции, които ще проверяват подробностите, които им предоставяме, по отношение на публични и частни бази данни и може да съхраняваме регистър за тази проверка, която да се използва при бъдещи проверки за сигурност – това помага за защита на вас и нас от измамни трансакции);
  3. Спазване на законовите изисквания - Уебсайтът може да използва трети страни за извършване на определени дейности, като обработка на поръчки, сортиране на данни, наблюдение как Клиентът / Потребителят използва Уебсайта и комуникира във всеки случай с Клиента / Потребителя.
  4. Сайтът също така би искал да информира Клиента / Потребителя за различни промоции, стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента / Потребителя. Клиентът / Потребителят може да бъде потърсен по пощата, по електронната поща, по телефона, по SMS или по друг начин, както Уебсайтът счита за подходящ, включително новите технологии. Ако клиентът / потребителят не желае да получава тези съобщения, Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време чрез уведомяване на уебсайта по имейл с тема "No marketing" или "Отписване" или кликнете върху връзката за отписване в долната част на всеки имейл изпратени от уебсайта или от трети страни, свързани с уебсайта.

Профил, Права и задължения на Клиента / Потребителя (регистриран и нерегистриран)

Правилата съгласно този раздел на настоящите Общи условия се прилагат за Клиента / Потребителя, за когото може да се заключи, че той е Клиент / Потребител въз основа на предоставените данни при сключване на договора за ппокупко/продажба при регистрация в информационната платформа съгласно Директива 97/7 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно договорите от разстояние.

1. Стъпки: В онлайн платформата клиентските / потребителските профили могат да бъдат създадени както от физически, така и от юридически лица. За да се създаде активен клиентски / потребителски профил, лицето трябва да попълни регистрационен формуляр на разположение на платформата, като предостави валиден имейл адрес, пълни имена, адрес за доставка, телефонен номер и парола. Попълненият формуляр става електронен документ съгласно чл. 3 на ЕДЕСА, при регистрация Клиентът / Потребителят изрично заявява, че приема настоящите Общи условия и по чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП писмената форма се счита за спазена, ако се състави електронен документ и двете страни по споразумението са обвързани от тях.

С регистрацията си в платформата клиентът / потребителят потвърждава, че предоставените в регистрационния формуляр данни са правилни и не засягат правата и интересите на трети страни.

2. Права и задължения на Клиента / Потребителя

А. Клиентът / Потребителят носи отговорност за всичките си действия, произтичащи от използването на сайта чрез своите профили, включително сключени споразумения и извършени плащания. При използване на онлайн платформата клиентът / ползвателят трябва да избягва извършването на действия, които са в нарушение на законодателството.

Б. Клиентът / Потребителят се задължава да спазва приложимите закони, както и настоящите Общи условия.

В. Клиентът / Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, изтрива, публикува, разпространява и популяризира по какъвто и да е друг начин информационните ресурси, качени на уебсайта, и не може да създава собствена база данни в електронна или друга форма въз основа на информационните ресурси на базите данни, намиращи се на уебсайта, без изричното разрешение на "МИ Трейд Груп" ЕООД или свързани трети страни.