Privacy policy

Polityka Prywatności

Platforma informacyjna do zakupów online znajdująca się pod adresem internetowym w domenie Strony daje Konsumentom/Użytkownikom możliwość zakupu dóbr typu spożywczego i kosmetycznego bez potrzeby rejestracji Profilu Użytkownika. Jeśli Konsument/Użytkownik dostaje możliwość rejestracji profilu, powyższy musi przestrzegać kroków wymienionych poniżej, zaś jeśli Konsument/Użytkownik odmówi rejestracji, powyższy musi przestrzegać jedynie kroków dotyczących zamówienia.

Korzystając z platformy informacyjnej do zakupów online, Konsument/Użytkownik zgadza się na pozyskiwanie przez Stronę następujących informacji:

 1. Wszelkie szczegóły osobiste, które wpiszesz i prześlesz, jak imię i nazwisko, adres, adres email , itp.
 2. Dane pozwalające Stronie rozpoznać Konsumenta/Użytkownika, jego preferencje oraz w jaki sposób Konsument/Użytkownik korzysta ze strony.
 3. Adres IP Konsumenta/Użytkownika (jest to indywidualny numer identyfikujący komputer) zapisywany automatycznie przez nasz serwer sieci web. Ma to na celu zapamiętywanie zainteresowania Stroną Konsumenta/Użytkownika.

Wszelkie zbierane przez nas dane osobowe wykorzystywane będą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi prawami. Zbierane przez nas szczegóły wykorzystywane będą wyłącznie w celu:

 1. Przetwarzania Twego zamówienia, prowadzenie ewidencji gwarancji oraz oferowanie usług posprzedażowych (możemy przekazywać Twe dane osobom trzecim w celu zapewnienia/dostarczenia produktów bądź usług, które zakupiłeś/łaś i/lub zapewniania usług posprzedażowych);
 2. Dokonywanie kontroli bezpieczeństwa (może to obejmować przekazywanie Twoich danych agencji informacji kredytowych, które sprawdzają dostarczone dane w publicznych i prywatnych bazach danych oraz mogą przechowywać zapis takiej kontroli do użycia w przyszłych kontrolach bezpieczeństwa – pomaga to chronić Ciebie i nas przed nieuczciwymi transakcjami);
 3. Dostosowanie się do wymogów prawa
 4. Strona może posługiwać się osobami trzecimi w wykonywaniu pewnych czynności, takich jak przetwarzanie zamówień, sortowanie danych, monitorowanie korzystania ze Strony przez Konsumenta/Użytkownika oraz jakikolwiek sposób komunikacji z Konsumentem/Użytkownikiem.
 5. Strona pragnie również informować Konsumenta/Użytkownika o różnych promocjach, dobrach i usługach, które Konsumenta/Użytkownika mogą interesować. Z Konsumentem/Użytkownikiem nawiązany może zostać kontakt poprzez post, email, telefon, SMS bądź inną metodę, jeśli Strona uzna to za stosowne, w tym poprzez nowe technologie. Jeśli Konsument/Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać tych wiadomości, Konsument/Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcję informując Stronę poprzez email o tytule "No Marketing" lub “Unsubscribe”, bądź klikając link anulowania subskrypcji na dole każdej wiadomości email wysłanej przez Stronę bądź osoby trzecie powiązane ze Stroną.

Profil, Prawa i obowiązki Konsumenta/Użytkownika (zarejestrowanego i niezarejestrowanego)

Zasady z tej sekcji obecnych Ogólnych warunków będą miały zastosowanie do Konsumenta/Użytkownika, których uznać można za Konsumenta/Użytkownika w oparciu o dane podane wraz z zawarciem umowy sprzedaży/zakupu oraz wraz z zarejestrowaniem się na platformie informacyjnej, zgodnie z Dyrektywą 97/7/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 20 Maja 1997 odnośnie kontraktów na odległość.

1. Kroki: Na platformie online, profile Konsumenta/Użytkownika założone być mogą zarówno przez osoby fizyczne jak i prawne. W celu stworzenia aktywnego profilu Konsumenta/Użytkownika, osoba musi wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na platformie poprzez podanie prawidłowego adresu email, imienia i nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu oraz hasła. Wypełniony formularz staje się dokumentem elektronicznym zgodnie z Art. 3 EDESA, poprzez rejestrację Konsument/Użytkownik wyraźnie oświadcza, iż akceptuje obecne Ogólne warunki, a według Art.3, par.2 EDESA formularz pisemny uznany zostanie za spełniony, jeśli elektroniczny dokument jest spełniony i obie strony umowy są nimi zobowiązane.

Rejestrując się na platformie, Konsument/Użytkownik potwierdza, że podane w formularzu rejestracyjnym dane są prawidłowe i nie naruszają praw ani interesów osób trzecich.

2. Prawa i obowiązki Konsumenta/Użytkownika

 1. Konsument/Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie swoje działania wynikające z korzystania ze strony poprzez swój profil, w tym zawarte umowy oraz dokonane płatności. Podczas korzystania z platformy online Konsument/Użytkownik unikać będzie dokonywania działań naruszających prawo.
 2. Konsument/Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać obowiązującego prawa, a także obecnych Ogólnych warunków.
 3. Konsument/Użytkownik nie ma prawa pobierać, kopiować, modyfikować, usuwać, publikować, rozprowadzać oraz udostępniać publicznie w jakikolwiek inny sposób zasobów informacyjnych udostępnionych na Stronie, ani nie ma też prawa tworzyć własnej bazy danych w formie elektronicznej lub innej w oparciu o zasoby informacyjne baz danych znajdujących się na Stronie, bez wyraźnego zezwolenia Hase Logistik, nr rej. 203465 bądź powiązanych osób trzecich.