Общи условия за ползване на услугите, предоставяни при използването на този уебсайт

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между клиентите / потребителите на уебсайта и собственика на уебсайта, които възникват във връзка с гледане на сайта, използване на предоставените от него услуги, както и в случай на сключване договор за покупко/продажба по електронен път.

Уебсайтът е собственост на "МИ Трейд Груп" ЕООД, ЕИК 203840428, седалище: София, България.

Тези Общи условия важат за всички покупки на стоки, които се извършват на този уебсайт. С пускането на поръчка на този сайт вие се съгласявате да спазвате тези правила.

Уебсайтът си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време. Всички такива промени ще влязат в сила, когато се публикуват на уебсайта и е Ваше задължение да ги прочетете при всеки случай, когато използвате този уебсайт, а Вашето продължаващо използване на уебсайта означава, че приемате, че сте обвързани от най-новите Общи условия.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

 1. Този уебсайт се управлява от "МИ Трейд Груп" ЕООД Навсякъде в сайта термините "ние", "нас" и "нашата" се отнасят до "МИ Трейд Груп" ЕООД. "МИ Трейд Груп" ЕООД предлага този сайт, включително цялата информация, и услугите, достъпни от този сайт до Вас, Потребителя, при условие, че приемете всички условия, правила, указания, посочени тук.
 2. Чрез посещение на този сайт или закупуване на нещо от него Вие се ангажирате в предоставената услуга и се съгласявате да сте обвързани с тези общи условия ("Общи условия", "Условия"), включително тези допълнителни условия и референтни правила тук и / или достъпни чрез хипервръзка. Тези Общи условия се отнасят за всички потребители на сайта, включително без ограничение потребителите, които са браузъри, доставчици, клиенти, търговци и / или сътрудници на съдържание.
 3. Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да влезете или да използвате този уебсайт. С достъпа до или използването на която и да е част от сайта, Вие се съгласявате да се обвързвате с настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с всички условия на това споразумение, то няма да имате достъп до уебсайта или да използвате услуги. Ако тези Общи условия се считат за оферта, приемането на тази оферта изрично се ограничава до настоящите Общи условия.
 4. Всички нови функции или инструменти, които се добавят към текущия уебсайт, също са предмет на Общите условия. Можете да прегледате най-актуалната версия на Общите условия по всяко време на тази страница. Уебсатът си запазва правото да актуализира, променя или замества някоя част от тези Общи условия, като публикува актуализации и / или промени в уебсайта. Ваше задължение е периодично да проверявате тази страница за промени. Продължаването на използването или достъпа до уебсайта след публикуването на всички промени, представлява приемане на тези промени.

I. Определение на термините, използвани в текста на Общите условия:

Уебсайт: ("уебсайт") е отделно място в глобалната интернет мрежа, достъпна чрез неговия унифициран адрес (URL) като протокол HTTP, HTTPS или друг стандартен протокол и съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е пълен продукт, който позволява на клиентите / потребителите да имат достъп до различни данни чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или други сървъри извън контрола на последния;

Клиент / Потребител е физическо или юридическо лице, което по някакъв начин взаимодейства с информационната платформа за онлайн пазаруване.

Цената е обявената цена за всеки артикул, представляваща стойността на един артикул, показан в съответната валута;

Цена на доставката е цената на доставката на поръчаните продукти;

Крайната цена е сумата от цената на избрания продукт/и и цената на доставка;

Артикул е специфичен вид стока, който има своя собствена идентификация и индивидуализация.

II. Правила за поверителност

Информационната платформа за онлайн пазаруване, намираща се в интернет адреса под домейна на уебсайта, предоставя на клиентите / потребителите възможност за закупуване на стоки от хранително-вкусовия и козметичния вид без да изисква регистрация на потребителски профил. Ако клиентът / потребителят има възможност да регистрира профил, последният трябва да следва стъпките, изброени по-долу, докато ако Клиентът / Потребителят откаже да направи регистрация, той трябва да следва само стъпките, които се отнасят до поръчката.
Използвайки информационната платформа за онлайн пазаруване, клиентът / потребителят се съгласява, че уебсайтът може да събере следната информация:

 1. Личните данни, които въвеждате и изпращате, като име, адрес, имейл адрес и др.
 2. Данни, които позволяват на уебсайта да разпознава Клиента / Потребителя, неговите предпочитания и как Клиентът / Потребителят използва този уебсайт.
 3. IP адресът на ползвателя / потребителя (това е индивидуалният идентификационен номер на компютъра), който автоматично се регистрира от нашия уеб сървър. Това се използва за отбелязване на интереса на Клиента / Потребителя в уебсайта.

Всяка лична информация, която събираме, ще бъде използвана в съответствие с всички приложими закони. Данните, които събираме, ще се използват единствено за целите на:

 1. Обработка на Вашата поръчка, поддържане на гаранционни записи и предоставяне на следпродажбено обслужване (ние може да предадем вашите данни на трета страна, за да доставят продукти или услуги, които сте закупили и/или да осигурим следпродажбено обслужване);
 2. Проверка на сигурността (това може да включва предаване на вашите данни на кредитни референтни агенции, които ще проверяват подробностите, които им предоставяме, по отношение на публични и частни бази данни и може да съхраняваме регистър за тази проверка, която да се използва при бъдещи проверки за сигурност – това помага за защита на вас и нас от измамни трансакции);
 3. Спазване на законовите изисквания - Уебсайтът може да използва трети страни за извършване на определени дейности, като обработка на поръчки, сортиране на данни, наблюдение как Клиентът / Потребителят използва Уебсайта и комуникира във всеки случай с Клиента / Потребителя.
 4. Сайтът също така би искал да информира Клиента / Потребителя за различни промоции, стоки и услуги, които могат да представляват интерес за Клиента / Потребителя. Клиентът / Потребителят може да бъде потърсен по пощата, по електронната поща, по телефона, по SMS или по друг начин, както Уебсайтът счита за подходящ, включително новите технологии. Ако клиентът / потребителят не желае да получава тези съобщения, Клиентът / Потребителят може да се отпише по всяко време чрез уведомяване на уебсайта по имейл с тема "No marketing" или "Отписване" или кликнете върху връзката за отписване в долната част на всеки имейл изпратени от уебсайта или от трети страни, свързани с уебсайта.

III. Профил, Права и задължения на Клиента / Потребителя (регистриран и нерегистриран)

Правилата съгласно този раздел на настоящите Общи условия се прилагат за Клиента / Потребителя, за когото може да се заключи, че той е Клиент / Потребител въз основа на предоставените данни при сключване на договора за ппокупко/продажба при регистрация в информационната платформа съгласно Директива 97/7 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 г. относно договорите от разстояние.

1. Стъпки: В онлайн платформата клиентските / потребителските профили могат да бъдат създадени както от физически, така и от юридически лица. За да се създаде активен клиентски / потребителски профил, лицето трябва да попълни регистрационен формуляр на разположение на платформата, като предостави валиден имейл адрес, пълни имена, адрес за доставка, телефонен номер и парола. Попълненият формуляр става електронен документ съгласно чл. 3 на ЕДЕСА, при регистрация Клиентът / Потребителят изрично заявява, че приема настоящите Общи условия и по чл. 3, ал. 2 от ЗЕДЕП писмената форма се счита за спазена, ако се състави електронен документ и двете страни по споразумението са обвързани от тях.

С регистрацията си в платформата клиентът / потребителят потвърждава, че предоставените в регистрационния формуляр данни са правилни и не засягат правата и интересите на трети страни.

2. Права и задължения на Клиента / Потребителя

А. Клиентът / Потребителят носи отговорност за всичките си действия, произтичащи от използването на сайта чрез своите профили, включително сключени споразумения и извършени плащания. При използване на онлайн платформата клиентът / ползвателят трябва да избягва извършването на действия, които са в нарушение на законодателството.

Б. Клиентът / Потребителят се задължава да спазва приложимите закони, както и настоящите Общи условия.

В. Клиентът / Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, изтрива, публикува, разпространява и популяризира по какъвто и да е друг начин информационните ресурси, качени на уебсайта, и не може да създава собствена база данни в електронна или друга форма въз основа на информационните ресурси на базите данни, намиращи се на уебсайта, без изричното разрешение на "МИ Трейд Груп" ЕООД или свързани трети страни.

IV. Поръчка

1. Цените на предлаганите чрез платформата за онлайн пазаруване продукти, достъпни чрез домейна на уебсайта, представляват цени, с изключение на цената за доставка. Цената за доставка се определя отделно при изпълнение на поръчката.

2. Клиентът / Потребителят използва предимно интерфейса на сайта на "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчика, за сключване на договори за покупко/продажба на предлаганите от доставчика продукти в информационната платформа за онлайн пазаруване.

3. Споразумението между "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът и Клиентът / Потребителят представляват настоящите Общи условия.

4. Настоящото споразумение се счита за сключено от момента на попълване и потвърждаване на формуляра за регистрация в информационната платформа от Клиента / Потребителя за съответната поръчка. Договорът за покупко/продажба се счита за сключен от момента, в който покупко/продажбата е заявена от Клиента / Потребителя чрез интерфейса на Уебсайта.

5. За сключването на настоящото споразумение, както и за сключването на договора за покупко/продажба, Доставчикът уведомява по подходящ начин Клиента / Потребителя по електронен път, а именно чрез изпращане на електронна поща на електронния адрес от регистрацията в случай, че такава е представена.

6. "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът доставя стоките на посочения от Клиента / Потребителя адрес и не носи отговорност, ако данните, предоставени от Клиента / Потребителя, са неточни или подвеждащи.

7. Правила за поръчка: Споразумението, сключено между Клиента / Потребителя и Уебсайта, е споразумение за дистанционна продажба при условията на авансово и последващо плащане. Начините и методите на плащане са както следва:

Авансово:
- PayPal, по банков път и кредитни карти

Последващо плащане:
- при доставка на определен адрес
- при получаване в офиса на съответния куриер или в упълномощения за целта офис на уебсайта

V. Доставка

1. Клиентът / Потребителят има право да избере дали посочената, поръчаната и предплатената (или с последващо плащане) от тях стока да бъде доставена директно на посочения от тях адрес, да бъде доставена с куриер или да бъде получена лично на офисът на "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчика.

2. Цената за доставка се определя отделно при изпълнение на поръчката.

3. Дата на доставка е само приблизителна и времето за доставка няма да бъде от съществено значение, освен ако предварително не е договорено от уебсайта писмено. Продуктите могат да бъдат доставени от уебсайта преди датата на доставка, след като се уведоми изрично Клиента / Потребителя. Обикновено датата на доставка е в рамките на 1-5 работни дни след потвърждението на поръчката.

VI. Отговорност

1. "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът не гарантира верността, точността или надеждността на материалите, съдържащи се в уебсайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за закупуване на съответната стока.

2. "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът не гарантира цените и цените за нашите продукти подлежат на промяна без предизвестие.

3. "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът си запазва правото да модифицира или прекрати Услугата (или всяка част или съдържание от нея) без предизвестие по всяко време.

4 "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът не носи отговорност пред Вас или трето лице за всякаква промяна, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугата.

5. "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчикът не носи отговорност за съдържанието на сайтовете, достъпни чрез хипервръзките, публикувани на уебсайта (препратки, връзки), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

6. Авторското право и други права на интелектуална собственост върху материали, публикувани в уебсайта, заедно с дизайна, изображенията и изходния код принадлежат на "МИ Трейд Груп" ЕООД / доставчикът или неговите рекламодатели и са защитени от приложимото национално и международно законодателство в областта на интелектуалната собственост.

7. Клиентът / Потребителят се съгласява, като използва предоставения достъп чрез интернет базираната информационна платформа:

• да спазва приложимото законодателство, настоящите Общи условия и да се държи в съответствие с принципите на морала;

• да не нарушава материални или нематериални права на други лица, включително права на интелектуална собственост, и да уведомява незабавно "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчика, за всеки случай на извършено или открито нарушение;

• да не извършва злоупотреби по смисъла на настоящите Общи условия.

8. Клиентът / Потребителят няма право да извлича, възпроизвежда, променя, изтрива, публикува, разпространява и популяризира по какъвто и да е друг начин информационните ресурси, качени на уебсайта, и не може да създава собствена база данни в електронна или друга форма въз основа на информационните ресурси на базите данни, намиращи се на уебсайта, без изричното разрешение на "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчика.

9. Някои продукти или услуги могат да бъдат достъпни изключително онлайн чрез уебсайта. Тези продукти или услуги могат да имат ограничени количества и подлежат на връщане или обмен само съгласно правилата ни за връщане.

10. Направихме всичко възможно, за да покажем колкото е възможно по-точно цветовете и изображенията на продуктите, които се появяват в уебсайта. Не можем да гарантираме, че дисплеят на който и да е цветен монитор ще бъде точен.

11. Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да ограничаваме продажбите на нашите продукти или Услуги на което и да е лице, географски регион или юрисдикция. Можем да упражняваме това право за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничаваме количествата на всички продукти или услуги, които предлагаме. Всички описания на продукти или ценообразуване на продукти подлежат на промяна по всяко време без предизвестие, по наша преценка. Ние си запазваме правото да преустановим всеки продукт по всяко време. Всяка оферта за продукт или услуга, направени на този сайт, е невалидна, когато е забранена.

12. Ние не гарантираме, че качеството на всички продукти, услуги, информация или друг материал, закупен или получен от вас, ще отговори на вашите очаквания или че ще бъдат отстранени грешки в Услугата.

VII. Политика за връщане, жалби и искания

- Обща политика за връщане:

 1. Исковете за връщане могат да бъдат инициирани от Клиент / Потребител в срок от 14 календарни дни от получаването на стоката в писмена форма на адрес order.bg@globalbeautystores.com, ясно посочвайки причината за връщане, име на клиента, адрес, телефонен номер, данни за банковата сметка (Име на бенефициента, SWIFT / BIC, IBAN, име и адрес на банката) за възстановяване и дата на получаване на артикула.
 2. За да се възстанови сумата от уебсайта, Клиентът / Потребителят е длъжен да изпрати обратно всички стоки от същия вид, закупени със същата поръчка (ако са повече от една) с пълната им опаковка в рамките на 14 календарни дни от датата на претенцията. Уебсайтът ще премине към възстановяване на средствата само ако всички продукти от една поръчка са получени обратно и само един от тях е отворен и използван частично. Във всички останали случаи възстановяванията не са възможни.
 3. Клиентът / Потребителят е отговорен за таксите за връщане, които не са свързани с дефектен продукт или продукт, който е бил повреден при първоначалното изпращане до клиента. Разходите при връщане се уреждат изцяло от Клиента / Потребителя и не са отговорност на Уебсайта.
 4. Уебсайтът ще възстанови цената на артикула, намалена с цената на доставката, до предоставените данни за банкова сметка в рамките на 7 дни от получаването на върнатите артикули.
 5. Уебсайтът си запазва правото да отхвърли искането за възстановяване на Клиента / Потребителя, ако не отговаря на зададения срок от 14 календарни дни или ако неудовлетворението на клиента е в резултат на неправилно използване на стоката.
 6. 6. Изпращането / искането на продуктите трябва да бъде адресирано до "МИ Трейд Груп" ЕООД, а не до производителя.

- Политика за връщане - Само дефектни / повредени продукти:

1. Ако имате дефектен продукт, моля свържете се с нас на orders.bg@globalbeautystores.com.

2. Дефектните продукти могат да се разменят само в рамките на 14 календарни дни от покупката. За да бъде задвижена размяната, ще ни е необходим номерът на поръчката, описание на проблема (включително снимките) и всяка друга информация за използването на продукта, която може да ни помогне да разберем потенциалния дефект.

3. Ако продуктът е дефектен поради грешка на производителя или дефектни материали, ние ще сменим продукта както е нужно.

4. В зависимост от местоживеенето на клиента, времето, необходимо за продуктът за замяна да бъде доставен, може да варира.

5. Потребителят трябва да инспектира продукта, когато го получи. Всякакви щети от доставката трябва да бъдат докладвани до нас в рамките на 14 календарни дни от получаването на продукта на orders.bg@globalbeautystores.com. Включете описание на щетите и снимки. Тази информация е изключително полезна за нас, за да се уверим, че нашите продукти са опаковани и доставени правилно. Ще заменим повредените продукти.

VIII. Търговска комуникация

С приемането на настоящите Общи условия Клиентът / Потребителят се съгласява с Уебсайта или свързаните с него трети страни да им изпращат съобщения с цел информация и промоция по отношение на офертите и промоциите, предлагани в сайта.

IХ. Приложимо право

Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за използване на сайта или нарушаването им, включително спорове и разногласия относно неговата валидност, тълкуване, прекратяване, изпълнение или нарушение на задълженията на страните, се разрешават от страните по взаимно съгласие. В случай на невъзможност за постигане на споразумение, спорът се отнася до съответния компетентен съд.

С правенето на поръчка на уеб сайта КЛИЕНТЪТ / ПОТРЕБИТЕЛЯТ / КУПУВАЧЪТ декларира, че е наясно и е напълно съгласен с Общите условия, като се ангажира да се съобрази с тях.

Настоящите Общи условия и Споразумението между Клиент / Потребител и "МИ Трейд Груп" ЕООД / Доставчика, се прекратява в следните случаи:

• при прекратяване или несъстоятелност или фалит на някоя от страните;

• по взаимно съгласие от страните писмено;

• едностранно с предварително уведомление от някоя от страните в случай на неизпълнение на задълженията от другата страна;

• ако е обективно невъзможно някоя от страните по споразумението да изпълни задълженията си;

• при изземване и запечатване на търговски помещения и оборудване от държавните органи;

• в случай на анулиране на регистрацията на Клиента / Потребителя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключеният, но неприключил договор за покупко/продажба остава в сила и подлежи на изпълнение;

• при упражняване на правото на отказ по чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

Използването на текущия уебсайт от вас представлява приемане на всички правила, условия и инструкции.

Настоящите Общи условия, уреждащи отношенията между "МИ Трейд Груп" ЕООД /, Доставчикът и неговите клиенти отменят предишните и влизат в сила от деня на публикуването им 01/08/2017.